The Single Best Strategy To Use For תגיש לי

“זהו זה, אני בפנים”, החלה ההכרה המרעישה לחדור אט אט לתוך מוחו. אני בתוך הבית שלו ועוד מעט ניפגש. הציפייה כבר ממש הרגה אותו, וכמעט לא שלט עוד בעצביו. בשקט פתח את המפה, אשר הביא, למרות שלאמיתו של דבר לא היה לו כל צורך בה, שכן מרוב תצפיות, הכיר את המבנה בעל פה.

למראה השלווה של קורבנו איבד הפורץ את עשתונותיו “מספיק עם המשחקים, צעק “מאז שנכנסתי אתה משחק אותה, כאילו שאתה לא זוכר אותי. בחייך תגלה קצת התחשבות, אתה יודע כמה זמן אני מתכנן את הנקמה הזאת”.

החלטתי לעשות להם תרגיל. לקחתי אותם לשלושה חודשים מסע, להכרת שירת ימי הביניים, אני אומר לך אריה, אחר כך הם התנפלו על עגנון כאילו היה מים חיים”.

אגב תשתדל להצניע  את העבר הישראלי שלך כי אתה עלול להיתקל בטיפוסים כאלו:

"לא יודע, פשוט שוכח!" הוא אומר ובעיניו מבט כזה של: 'תעלומה, אה?'. חייכתי.

לצפיה ב-'זה ברור שאתה רואה במתישבים היהודים מעבר לקו הירוק אויב'

זה בגלל שיש לנו ראש ממשלה שיודע בעיקר לנאום נאומים יפים אבל חלש במעשים.   

אפשר גם לקוות שחלק מהסכסוכים ימצאו פתרון כולל בעיית השוויון בנטל.

השר לא יכול לדרוש מהגורם תגיש לי בקשה כזאת וכזאת ואני אאשר

ב. לחלק מהישראלים נולדים ילדים בחו"ל, והם אזרחים ישראלים מלידה, ולכן כשהלמ"ס סופר כמה חוזרים הוא סופר גם אותם ובצדק. 

למה? על מנת ללדת ילד ראשון בארץ (כן כן , תוך ויתור מודע מראש על אזרחות מלידה לילד הנ"ל) על מנת שקרובי המשפחה יוכלו להנות ממנו קצת.

יש גם עניין קטן, שאנחנו לא אוהבים בד"כ, שנקרא - כבוד לאומי.

האיש הישן התהפך על גבו website והנחרה, שנפלטה מפיו, הרעידה את חלל החדר. הפורץ דימה כי חיוך דק מתפשט על פניו של הישן. עובדה זו הרתיחה את דמו “יא בן זונה, אתה עוד מעז לחייך אלי”, שמע את עצמו צועק.

עקבתי אחריו במבטי, הוא ניגש אל המקרר והוציא ממנו יוגורט פרות. הוא הבחין במבטי וחייך “אתה רואה את זה?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *